Via Kalevala 2016-2035

Kalevalan päivänä 2021 – liikunnalla elämyksiä ja hyvinvointia koronan jälkeisessä ajassa

Lönnrot allekirjoitti 28. helmikuuta 1835 Kansalliseepos Kalevalamme ensimmäisen painoksen esipuheen. Siitä aihe juhlia Kalevalan päivää jokaisen helmikuun viimeisenä päivänä. Lönnrot oli aikansa tartuntatautien torjunnan spesialisti. Hän ei voinut tietää 186 vuotta sitten, millaista tarttuvien ja tappavien tautien torjunta on tänään. Pelissä on koko ihmiskunnan ja maapallomme pelastaminen elävänä planeettana.

Meitä elähdyttää edelleen Lönnrotin kalevalainen perinne. Kalevalaan ja muihin perinnerunojen kerääjien teoksiin koottu kielellinen ja kulttuurinen aarteistomme on ollut pohja suomen kielen kehittymiselle viralliseksi kieleksi, minkä statuksen kielemme sai jo 1863.

Kalevala maailmalla on tunnetuin kulttuuribrändimme. Koronan jälkeisessä uudessa normaalissa sillä on hyvät edellytykset nousta suomalaisen kulttuuri- ja luontomatkailun vetovoimatekijäksi, jos niin haluamme. Osuuskunta Elma aloitti vuonna 2016 Via Kalevala 2016-2035 hankkeen. Vuoteen 2035 ulottuvan hankkeemme tavoitteena on tarkoitus tehdä Lönnrotin runonkeruupoluista kansainvälisesti tunnettuja kulttuurivaellusreittejä Santiago De Compostelan tapaan.  Toteutimme 2016 tuhannen kilometrin kävelytempauksen Lönnrotin syntymäkodista Paikkarin Torpalta Suomen läpi Vienan Karjalaan Kalevala nimiseen taajamaan, millä nimellä venäläiset ja rajan takana asuvat karjalaiset kunnioittavat Lönnrotin elämäntyötä.

Meille kestävän kehityksen luonto- ja kulttuurimatkailua edistäville Elmalaisille on paljastunut viiden vuoden aikana, että Kalevala eepoksen tarinaa ja brändiä nostetaan vahvasti matkailubrändiksi Venäjän Karjalassa. Se on esillä Uhtualla eli Kalevalassa, Vienan karjalaiskylissä, Repolan Haukkasaarihankkeessa, Petroskoissa ja Sortavalan lähellä olevassa Ruskelalan louhokselle rakennetussa kulttuuri- ja elämyspuistossa. Se näyttää toimivan vetovoimatekijänä venäläisille nykyisen nuoren polven matkailijoille. Kalevalan runoja ja tarinoita käännettiin venäjäksi jo 1800-luvulta alkaen. Perinne eli neuvostokauden yli ja näyttää vahvistuvan nyky Venäjällä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Miksi se ei voisi herätä henkiin Päijät-Hämeen ”Wellamo” vedenneitovaakunastaan Ylisen Viipurintien varrella. Se on herännyt jo. Yksi hienoimmista Kalevalan luontosymboliikkaa kuvaavista uusista elokuvista ”Järven tarinaa” on kuvattu 2016 mm Hollolassa Kiikun lähteellä.

Lahtelaiset ovat jo vaalineet Wellamon perinnettä puhdistamalla Vesijärven. Vesijärven puhdistus oli keskeinen näyttö sille, että Lahdesta tuli vuodeksi 2021 Euroopan Ympäristöpääkaupunki. Lahti on ylpeänä jatkanut perinteen vaalimista nostamalla Rohkea ympäristökaupunki strategian kaupunkimme tulevaisuuden tärkeimmäksi tien viitaksi.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Edistämme tällä perinteellä kestävää matkailua, minkä kehityksen perusedellytyksenä on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja energiatuotantomme täysreformi, millä fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta päästään eroon. Tällä tiellä Lahti pyrkii myös uuden teollisen vallankumouksen tien näyttäjäksi, missä kehitetään ja otetaan käyttöön fossiilivapaata teknologiaa energiantaloudessa, liikenteessä ja kaupunkirakenteen kehittämisessä.

Me täällä Lahdessa haaveilemme uudesta ”Sammosta” mikä muuttaa maailmaa ja pelastaa ihmiskunnan ilmastomuutoksen uhkilta, luonnon köyhtymiseltä ja uusilta pandemioilta.

Osuuskunta Elma oli mukana juuri LAB-ammattikorkeakoulun Liikunnan, hyvinvoinnin ja elämysten Tiekaratta webinaarissa esittelemässä tekemisiämme kulttuuri- ja luontomatkailun tulevaisuutta rakentavana toimijana. Luotamme siihen, että matkailun uusi tuleminen koronan jälkeisessä ajassa lähtee toimintamalleista, joissa matkailuelinkeino edistää omalla toiminnallaan luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia. Liikumme retkillämme siten, että koemme nautintoja terveytemme edistymisestä. Koemme turvallisuuden tunnetta siitä, että meitä ympäröivä luonto voi hyvin – kalevalaisessa hengessä.

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.


 

Antti Holopainen
Toimitusjohtaja.
matkailuyrittäjä

Jaa sisältö