Via Kalevala 2016-2035

Via Kalevala 2016-2035 hanke

Hankkeen toteutuminen

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu vastasi Kostamuksen Kulttuuri- ja museokeskuksen hankealoitteeseen ”Lönnrotin polku” omalla ”Muistot ja muistin polut -hankkeellaan syksyllä 2015. (Muistot ja muistin polut 2016.) Hankealoitteen ideana oli synnyttää kirjallis-historiallista matkailua, luoda elämyksellinen Lönnrot-polku, joka alkaisi Kajaanista ja kulkisi Vienan runokylien läpi päättyen Kalevalaan, Uhtualle Lönnrotin männyn juurelle. (Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi 2015.) Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri -ja Elämysmatkailu vastasi hanke-ehdotukseen seuraavasti:

”Muistojen ja muistin polut kulttuurireitin synnyttäminen Vienan Karjalasta Suomeen Kuusamosta ja Kuhmon Vartiuksesta Koillismaalle, Suomussalmelle, Kuhmoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois- ja Etelä Savoon, Hämeen sydänmaille Päijät-Hämeeseen ja sieltä edelleen Lahden kautta Elias Lönnrothin synnyinseudulle Sammatin Torppaan voisi kehittyä muistojen ja muistin poluksi ja matkailureitiksi, joka kiinnostaisi erityisesti suurten ikäluokkien eläköityneitä ja eläkkeelle siirtyviä kirjallisuutta, historiaa ja kulttuuria harrastavia matkailijoita. Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu, Lahden Eläkeläiset ry, Lohjan Seudun Eläkeläiset ry ja Suomi-Venäjä Seuran Lahden osasto esittävät ”Muistojen ja Muistin polut” nimisen kulttuurimatkailuhankkeen käynnistämistä suomalais-venäläiselle kulttuurifoorumille ja edelleen suomalaisugrilaisten kansojen maailman konferenssille vuonna 2016 Lahdessa. Hanke tulisi olemaan 3-vuotinen itsenäistymisemme juhlakauden kehittämishanke vuosille 2016- 2018.”
Hanketta aloitettiin kehittämään loppuvuodesta 2015 hankkeen vetäjän Antti Holopaisen toimesta. Ensimmäinen Lönnrot-polku sai nimen Kalevala-kävely ja kävelytempaus toteutettiin kesällä 2016. Kävelyreitti oli jaettu yhteentoista eri alueeseen Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa sekä Vienan Karjalassa Venäjällä.

Hanke elää nyt vuonna 2018 kolmatta vuottaan ja etenee sitkeästi eteenpäin tavoitteenaan edelleen saada aikaan 2035 Kalevalan ilmestymisen 200-vuotisjuhlavuoteen mennessä läpi Suomen ja Viena Karjalan kulkeva kulttuurimatkailu- ja vaellusreitti järjestämällä vuosittain tapahtumia teeman merkeissä Suomessa ja Vienan Karjalassa. Ensimmäisen pitkän kävelytempauksen jälkeen hankkeen nimissä järjestettiin päätapahtuma Suomussalmen maisemissa, muinaisella Vienan reitillä ja Suomen puolella jäljellä olevissa runokylissä Kuivajärjellä ja Hietajärvellä. Vuoden 2018 päätapahtuma sijoittuu Lieksaan ja Patvinsuon kansallispuiston maisemiin, josta ylitämme Suomen ja Venäjän välisen rajan
edeten kohti Repolaa ja Haukkasaarta.