Via Kalevala 2016-2035

Via Kalevala 2017

Via Kalevala 2016-2035 -hankkeen pilotoima kävelyreitti kesällä 2016 innoitti hankkeen johdon ja henkilöstön suunnittelemaan yhdessä eri työryhmien kanssa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hanketta. Pilottireitin toteutusvaiheessa tuli esiin, että Suomea ja Venäjän arktisia alueita yhdistävät luonto- ja kulttuurimatkailureitit vaativat pitkäjänteistä kehittämistyötä. Erityisesti kävely- pyöräily- tai hiihtoreittien kehittäminen matkailijoiden tarpeita vastaaviksi reiteiksi, edellyttää vuosien työtä, jonka vuoksi hanke on ajateltu kestävän vuoteen 2035 saakka.

Vuoden 2017 hanke-ehdotusta käsiteltiin Tampereen suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa. Vuoden 2016 yhteistyökumppanin Kostamuksen Kulttuuri- ja Museokeskuksen lisäksi yhteistyökumppaneiksi ilmoittautui neljä uutta organisaatiota Venäjältä: Karjalan Sanomat, Karjalan tasavallan matkailun tiedotuskeskus, Audioguides.ru ja voittoa tavoittelematon tiede-, koulutus- ja kulttuurialoitteita tukeva Traektoria-säätiö. Neuvottelut käytiin uusien yhteistyökumppaneiden kanssa ja sovittiin yhteistyöstä vuoden 2017- ja tulevissa hankkeissa (hankevastaukset: http://kultforum.org/fi/projects/project-replys/3832). Tampereen foorumissa suomalainen Repola-Seura ilmaisi halukkuutensa yhteistyöhön osana heidän kumppaninsa Traektoria säätiön hankkeen kehittämisessä.

Via Kalevala 2017 päätapahtuman hankesuunnitelman toteuttamista varten perustettiin 27.1.2017 yhteistyöverkosto Kainuun Liitossa Kajaanissa, jossa mukana olivat: Kainuun liitto, Vuokin kyläyhdistys ry, Suomi-Venäjä-Seuran Pohjois-Suomen piiri, Suomi-Venäjä seura, Kajaani, Suomussalmen kunta, Kostamuksen kulttuuri- ja museokeskus, Kv-palvelut Kajaani, Vuokkiniemi kylätalo, Juminkeko-säätiö ja Kotiranta matkatoimisto.

Kokouksessa päätettiin kesän 2017 Via Kalevala 2017 päätapahtuman toteutusalueeksi Suomen puolella Itärajan retkeilyreitti välillä Raate – Kuivajärvi ja sen kanssa risteävä juuri luontopoluksi kunnostettu Vienan reitin suomen puoleinen n 30 km:n osa. Kesän 2017 Vienan Karjalan puoleinen reitti seuraisi kesän 2016 Kalevala-kävelyreittiä lisäyksenä käynti Vuokkiniemestä käsin Latvajärven kylässä ja Kalevalasta käsin Haikolassa. Via Kalevala päätapahtuma toteutettiin yhdistettynä kulttuuri-luontoretki – bussimatkana, jossa mahdollisuuksia luontopoluilla patikoimiseen oli Suomen puolella yhteensä 67 km ja Venäjän puolella luontopoluilla ja maanteiden varsilla yhteensä noin 90 km.

Suomussalmella järjestettiin kävelytapahtuman yhteydessä yleisötilaisuuksia Suomussalmen Kotiseutumuseossa, presidentti Ståhlbergin syntymäkodin läheisyydessä sijaitsevalla Karhulanvaaran koululla, Raatteessa, Vienan Reitillä, ja Domnan pirtissä Kuivajärven kylässä.

Venäjän puolella kävelytapahtuma toteutui siten, että pieni seurue suuntasi Kostamuksen kautta Vuokkiniemen kyläjuhliin, jotka järjestettiin suomalais-ugrilaisten kansojen kulttuuripääkaupunkitapahtuman yhteydessä 5.8. 2017.

Päätapahtuman ohella vuoden 2017 toteutettiin alueellisia kävelytapahtumia erityisesti Salpausselkien I ja II maisemissa Hollolassa, Lahdessa ja Heinolassa. Tapahtumat olivat osana Suomi100-hanketta, joihin haettiin ja saatiin rahoitusta Päijät-Hämeen liitolta.

Toukokuussa 2017 toteutettiin bussimatka Suomen ja Vienan Karjalan kesän reittien suunnittelun merkeissä yhdessä Juminkeko-säätiön kanssa ja heinäkuussa 2017 Repolassa yhteistyössä Repola-Seuran kanssa.

Vuoden 2017 hanke on ollut osa Via Kalevala 2016-2035 hankekokonaisuutta. Erityisavustusta haettiin Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä Taiteen ja Kulttuuri Venäjä ohjelmasta. kulttuuri- ja matkailuyhteistyön kehittäminen Vienan Karjalassa.

Lisää vuoden 2017 päätapahtumasta voit lukea tästä.

2017 päätapahtuman reittikuvauksen löydät täältä.