16 elo

Tehtävä suoritettu – kiitoksia kanssakävelijöille ja tukijoukoille

via_kalevala_rgb_musta-199x100

Viikko on kulunut siitä, kun me Kalevala-kävelijät palasimme Vienan Karjalasta 64 vuorokauden urakan jälkeen. Takana oli 1000 kilometriä suunniteltua kävelyreittiä, 50 eri mittaista kävelyetappia joiden päivätaipaleen pituus oli keskimäärin 20 km.

Huoltoautot turvasivat eteenpäin siirtymisen ja aikataulussa pysymisen silloin kun syystä tai toisesta kävelijällä oli tarve levähtää. Kävelijöiden kunto koheni odotetusti. Matkan varrella ilmaantuneet vaivat hoideltiin matkan varrella onnistuneesti siten, että kenenkään pitkä matkan kävelijän ei tarvinnut keskeyttää taivallustaan. Tapahtumaan Suomessa ja Venäjällä osallistui kaikkiaan runsaat 100 henkilöä. Tapahtuma sai runsaasti paikallisjulkisuutta molemmin puolin rajaa. Radio Suomen valtakunnallinen kanava raportoi tapahtumasta viikoittain maanataisin.

Kävelytapahtumasta valmistellaan raportti kuukauden sisällä pohjaksi tulevien vuosien VIA KALEVALA tapahtumien suunnittelun pohjaksi mukana olleiden ja tulevien yhteistyökumppaneiden käyttöön ja kulttuurimatkailupalveluja kehittävien tahojen tausta-aineistoksi.

Samalla kun analysoimme VIA KALEVALA 2016-2035 hankkeen pilottivaiheen kokemuksia, olemme aloittaneet Suomen Itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 vuotta kävely- ja muiden tapahtumien valmistelun. Tulemme raportoimaan via-kalevala.com kotisivullamme hankkeen etenemisestä VIA KALEVALA 2017 osiossa. Avaamme sivustolle myös aloiteosion, jonne VIA KALEVALA hankkeesta kiinnostuneet voivat tehdä ehdotuksiaan hankkeen kehittämiseksi ja mm paikallisten tapahtumien toteuttamiseksi.

Suomalais-venäläiselle kulttuurifoorumille on tullut venäläisosapuolilta kaikkiaan neljä ehdotusta yhteistyöstä VIA KALEVALA hankkeen kanssa. Pääset tutustumaan ehdotuksiin kotisivumme linkin kautta jatkolinkistä hankevastaukset. Kostamuksen Kulttuuri- ja Museokeskus on ilmaissut halukkuutensa jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä.

Yksi kiinnostavimmista uusista ehdotuksia on TRAEKTORIA säätiön aloite, joka pitää sisällään tavoitteen kehittää matkailijoille suunnatun kävelyreitin organisointi työnimellä Elias Lönnrotin jalanjäljissä Repolasta Uhtualle (Kalevalaan).

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi kokoontuu Tampereella 30.9.-1.10. Toivon mukaan tuohon mennessä saamme ainutlaatuisen kulttuurimatkailun kehittämiseksi uusia ideoita myös suomalaisilta yhteistyökumppaneilta samalla kun pääsemme eteenpäin kotimaisen yhteistyöverkoston kehittämisessä.

Kiitoksia vielä kerran kanssakävelijöille ja kaikille tapahtumassa mukana olleille ja onnistumiseen myötävaikuttaneille tahoille.

 

 

Antti Holopainen
Hankevastaava

23 maalis

Kalevala-kävely starttaa kesällä – 1 000 kilometriä Sammatista Karjalaan

Kalevala-kävely Elias Lönnrotin jalanjäljillä alkaa Sammatista Paikkarin torpalta sunnuntaina 5.6.2016 klo 12. –  Lönnrot oli aikanaan kansanterveytemme edistäjä, joka yhdellätoista pääosin jalkaisin toteutetulla runonkeruumatkallaan toimi kulttuurin ja liikunnan yhdistäjänä hyvinvointimme hyväksi.

Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu osuuskunta (ELMA) järjestää Kalevala-kävelyn 4.6.–7.8. Kävely alkaa Paikkarin torpalta Sammatista ja päättyy Vienan Karjalaan Uhtualle (Kalevalaan) Lönnrotin männyn juurelle. Se kulkee pääosin Elias Lönnrotin ensimmäisen runokeruumatkan reittiä.

– Haluamme innostaa kansalaisia, yhteisöjä ja julkisia toimijoita lähtemään mukaan Kalevala-kävelylle suomalaisen kulttuurin, henkisen ja fyysisen hyvinvointimme puolesta, ELMA:n hankevastaava Antti Holopainen kertoo.

Read More

04 tammi

KUTSU KALEVALA- KÄVELYTAPAHTUMAN VALTAKUNNALLISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIKSI

Arvoisa kansanperinnekulttuurin-, terveysliikunnan-, kansanterveyden ja kulttuurimatkailun alalla liiketoimintaa harjoittava yritys

Vuonna 2014 Lahdessa perustettu Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu päätti nostaa Kalevala matkailubrändin näkyville tarjoutumalla kumppaniksi Vienan karjalaiseen ”Lönnrotin polku” hankkeeseen syyskuussa 2015 XVI Suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Petroskoissa.
Kesän 2016 Kalevala kävely on osa osuuskuntamme laajempaa ”Muistot ja muistin polut 2016 – 2018” hanket-ta, jolla hankkeella on tarkoitus nostaa kulttuurimatkailu ja siihen liittyvä osallistava liikunta nykyistä keskei-sempään rooliin maamme matkailupalvelujen kehittämisessä. Erityisesti ikäihmisille suunnattuna liikunnan ja kulttuurin yhdistämisellä tiedetään olevan aivotoimintaa, muistia, terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävä ja kohen-tava vaikutus.Kesän 2016 Kalevala kävely on myös Lahdessa 15.- 17.6.2016 kokoontuvan VIII suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin oheistapahtuma.

Read More

04 tammi

KUTSU KALEVALA- KÄVELYREITIN VARSIKUNNILLE JA MUILLE HANKKEESTA KIINNOSTUNEILLE KUNTAKUMPPANEILLE

Arvoisa kaupunkisi/kuntasi
kulttuuri-, liikunta-,
ja /tai matkailupalveluista vastaava
viranhaltija/toimihenkilö

Ilmastomuutos ja muutoksen seurauksena sotien asteelle kärjistyneet konfliktit ovat saaneet ihmismassat jälleen kävelemään Euroopan maanteillä. Pieni määrä aikamme kansainvaellusten osanottajista on ilmaantunut Suomeenkin vuoden 2015 aikana.

Matkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä elinkeinoista maailmalla. Kun turvattomuus maailmalla on lisääntynyt, on vauhdittunut uusien matkailun muotojen etsiminen. Lähialuematkailu on vahvistuva vaihtoehto energiaa vähemmän kuluttavana matkailun muotona. Matkailuun halutaan liittää yhä useammin elämys: Se on varsinkin ikääntyvillä ihmisillä liikuntakokemus yhdistyneenä luonto-, kulttuuri- ja maisemaelämykseen.

Read More

04 tammi

KUTSU KALEVALA- KÄVELYTAPAHTUMAN VALTAKUNNALLISEKSI YHTEISTYÖKUMPPANIKSI

Arvoisa kansanperinnekulttuuria-, terveysliikuntaa-,
ja kansanterveyttä edistävä järjestö

Vuonna 2014 Lahdessa perustettu Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja Elämysmatkailu päätti nostaa Kalevala matkailubrändin näkyville tarjoutumalla kumppaniksi Vienan karjalaiseen ”Lönnrotin polku” hankkeeseen syyskuussa 2015 XVI suomalais-venäläisessä kulttuurifoorumissa Petroskoissa.

Kesän 2016 Kalevala kävely on osa osuuskuntamme laajempaa ”Muistot ja muistin polut 2016 – 2018” hanketta, jolla hankkeella on tarkoitus nostaa kulttuurimatkailu ja siihen liittyvä osallistava liikunta nykyistä keskeisempään rooliin maamme matkailupalvelujen kehittämisessä. Erityisesti ikäihmisille suunnattuna liikunnan ja kulttuurin yhdistämisellä tiedetään olevan aivotoimintaa, muistia, terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävä ja kohentava vaikutus.

Kesän 2016 Kalevala kävely on myös Lahdessa 15.- 17.6.2016 kokoontuvan VIII suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin oheistapahtuma.

Hankkeessamme on jo tähän mennessä valtakunnallisia yhteistyökumppaneita, kuten Suomi-Venäjä Seura ja Kalevala Seura, jotka ovat ilmaisseet tukensa hankkeelle heti saatuaan tiedon ideasta.
Tammi-helmikuun aikana 2016 etsimme Kalevala kävelytapahtumaan uusia valtakunnallisia yhteistyökumppaneita erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja kansanterveysjärjestöistä.

Toivomme, että järjestönne suhtautuu myönteisesti kulttuuria, terveysliikuntaa ja kansanterveyttä edistävään hankkeeseemme ja osallistuu tai tukee sitä sopivaksi katsomallaan tavalla.
Liitteenä olevista aineistoista löytyy tarkempi kuvaus viestitapahtumaamme. Toivomme lisäksi tietoa siitä, millaisella panostuksella yhteisönne aikoo olla hankkeessa mukana mahdollisena yhteistyökumppanina. Asia hoituu parhaiten siten, että täytätte tämän kirjeen liitteenä olevan ennakkoilmoittautumislomakkeen ja lähetätte sen meille joko sähköisessä muodossa (www.via-kalevala.com) tai kirjeitse. Lomakkeesta löytyvät yhteisöille tarjolla olevat erilaiset osallistumisvaihtoehdot. Odotamme ilmoittautumistanne helmikuun loppuun 2016 mennessä.

Lahdessa 4.1.2016
Antti Holopainen

04 joulu

TIEDOTE ELMA-OSUUSKUNNAN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, YHTEISÖILLE JA YRITYKSILLE

Syksyllä 2015 kerroimme suunnitteilla olevasta Muistot ja Muistin Polut -hankkeestamme. Totesimme sen herättävän kiinnostusta, paitsi suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin partnereissa, myös laajemmin kansan perinne-harrastuksen ympärillä toimivissa, kansan terveyttä edistävissä ja kuntoliikuntaa harrastavissa yhteisöissä. Saadun palautteen perusteella päädyimme aloittamaan kolmevuotisen hankkeemme runsaan kahden kuukauden mittaisella Kalevalakävely-tapahtumalla 5.6. – 7.8.2016.

Muistot ja Muistin polut hankkeen 2016- 2018 kesän 2016 kävelykampanjan aikataulu ja alustava reittiohjelma ovat valmistuneet. Kalevalakävely alkaa sunnuntaina 5.6. Elias Lönnrotin syntymäkodilta Paikkarin Torpalta Sam-matista, etenee noin 20 kilometrin päivävauhtia ja saapuu perille Venäjän Kalevalaan Lönnrotin männyn juurelle sunnuntaina 7.8.2016.

Vuoden 2016 osalta Kalevalakävely oheistapahtumineen on Lahdessa 15.- 17.6.2016 kokoontuvan VII suomalais-ugrilaisten kansojen Maailmankongressin yhteistyökumppani. Kävelijät luovuttavat viestinsä kongressille Lahden Sibeliustalon vieressä Lahden Satamassa 16.6. klo 13.30.

Read More